Základné parametre pre Google SEO nadpisy a meta popisy

Od roku 2016 Google upravil pravidlá pre zobrazovanie tzv. snippetov (výsledky organického a plateného vyhľadávania). Úpravou parametrov stránky dosiahneme lepšie a krajšie výsledky vyhľadávania Parametre sú rôzne pre desktopy a pre mobily (v nástrojoch ako YOAST...