Ako sa pripraviť na zaokrúhľovanie hotovostných platieb po 1.7.2022 (DPD)

Vážený obchodný partner,

od 1. júla 2022 sa na Slovensku obmedzí používanie 1 a 2 centových mincí a vstúpia do platnosti pravidlá pre zaokrúhľovanie nákupov platených v hotovosti. Obmedzenie obehu najmenších mincí v konečnom dôsledku zjednoduší život príjemcom balíkov aj Vám. Aj kvôli týmto legislatívnym zmenám sme od júla zaviedli možnosť platiť platobnou kartou na každom odbernom mieste Pickup na Slovensku.

Chceli by sme Vás však upozorniť, že na nové pravidlá sa bude potrebné pripraviť. Pre zjednodušenie procesu odporúčame zaokrúhlenie cien tovaru priamo vo Vašom internetovom obchode.

Ako zmena ovplyvní doručovanie Vášho tovaru?

Pravidlá zaokrúhľovania sa týkajú iba hotovostných transakcií, pri bezhotovostných platbách sumu nie je potrebné zaokrúhľovať. V prípade kombinovanej platby, teda ak chce Váš zákazník zaplatiť časť sumy napríklad kartou a časť v hotovosti, zaokrúhľuje sa iba tá časť, ktorá je platená v hotovosti.

Aj keď internetové obchody spravidla hotovostné transakcie nepoužívajú, príjemcovia majú možnosť platiť týmto spôsobom napríklad pri doručení na dobierku alebo pri preberaní tovaru na odberných miestach. Pri zaokrúhľovaní platieb budú vznikať drobné odchýlky v sumách pri zaúčtovaných transakciách. Vzniknutým odchýlkam môžete predísť tak, že sumu tovaru zaokrúhlite priamo vo svojom obchode.

Čo sa stane v prípade vrátenia tovaru?

Pripraviť sa treba v prípade vrátenia tovaru alebo reklamácie. Obchodník by mal vedieť priradiť konkrétnu platbu tak, aby dokázal v prípade reklamácie zákazníkovi vrátiť sumu, ktorú za tovar skutočne zaplatil.

Ako sa budú zaokrúhľovať hotovostné platby?  

  • Ak suma nákupu končí jedným alebo dvomi centami, výsledná platba sa zaokrúhli smerom nadol.
  • Ak suma nákupu končí tromi, štyrmi, piatimi, šiestimi alebo siedmimi centami, výsledná suma sa zaokrúhli na päť centov.
  • A ak suma nákupu končí na osem alebo deväť centov, platba za nákup sa zaokrúhli nahor.

Príklady zaokrúhľovania:

  1. Cena výsledného nákupu je 3,66 €. V prípade platby v hotovosti sa výsledná cena zaokrúhli matematicky nadol a kupujúci zaplatí 3,65 €. Ak by sa tento nákup platil platobnou kartou, kupujúci zaplatí nezaokrúhlenú sumu 3,66 €.
  2. Cena výsledného nákupu je 48,32 €. Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 20 € a zvyšok platobnou kartou. 20 € sa odpočíta z výslednej sumy nákupu (48,32 € – 20 € = 28,32 €) a kupujúci doplatí 28,32 € platobnou kartou bez zaokrúhlenia.
  3. Výsledná cena nákupu je 48,32 €. Kupujúci chce zaplatiť v hotovosti 8,32 € a zvyšok platobnou kartou. Kupujúci zaplatí v hotovosti 8,30 € (suma zaokrúhlená matematicky nadol) a zvyšok 40,02 € doplatí platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

Viac informácií môžete nájsť v Novele zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

Zdroj: DPD