webdesign & webdeveloping, grafické a počítačové služby

Kontakt:

YARD STUDIO s.r.o.
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 46 737 456
DIČ: 20 23 55 59 52
IČ DPH* SK2023555952 (len § 7a)
http://www.yardstudio.eu
www.facebook.com/yardstudio

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22497/S

Číslo účtu VÚB:
3043770754/0200
Všeobecná úverová banka
IBAN: SK8902000000003043770754
SWIFT kód: SUBASKBX

Číslo účtu FIO:
2700690320/2010
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky,
Nám. SNP 21,
Bratislava, SLOVAKIA,
IBAN: SK2083300000002700690320
SWIFT kód: FIOZSKBAXXX

Jaroslav Huba – konateľ
mobil: +421 903 500 083
email: hubajaro@gmail.com

http://sk.linkedin.com/in/hubajaro
JABBER: hubajaro@gmail.com
GOOGLE-TALK: hubajaro@gmail.com
ICQ: 39752268
SKYPE: YARD2004

Podpora:

podpora

návod na spustenie vzdialenej podpory

Nahlasovanie a evidencia servisných zásahov

GLPI – systém

Evidencia chýb a riešení problémov

BUGS – systém

pôvodnú stránku nájdete tu…