Základné parametre pre Google SEO nadpisy a meta popisy

Od roku 2016 Google upravil pravidlá pre zobrazovanie tzv. snippetov (výsledky organického a plateného vyhľadávania). Úpravou parametrov stránky dosiahneme lepšie a krajšie výsledky vyhľadávania

Parametre sú rôzne pre desktopy a pre mobily (v nástrojoch ako YOAST môžeme diferencovane nastaviť)

Orientačné parametre platné od r. 2016

Desktop Mobile
Nadpis 70 – 71 znakov 78 znakov
Meta popis 222 172 znakov
Širka výsledného zobrazenia 600px

 

http://seopressor.com/blog/google-increases-title-meta-description-length/

Optimal title length for SEO

The optimal length for a title is determined by how much Google can show in their search results.

There are currently three “modes” in which Google can show a title.

  • wide screen,
  • smaller screen
  • mobile

On a wide screen and on mobile, Google shows a longer page title than it does on the smaller screen.

What’s the (SEO) purpose of a page title?

There are two goals that a good title must achieve:

  1. it must help you rank for a keyword;
  2. it must make the user want to click to your page.

New Title & Description Lengths for Google SEO in Search Results