webdesign & webdeveloping, grafické a počítačové služby

Kontakt:

YARD STUDIO s.r.o.

Jaroslav Huba
mobil: +421 903 500 083
email: hubajaro@gmail.com
www.facebook.com/yardstudio
http://sk.linkedin.com/in/hubajaro
JABBER:hubajaro@gmail.com
GOOGLE-TALK:hubajaro@gmail.com
ICQ:39752268
SKYPE:YARD2004

Podpora:

download

návod na spustenie vzdialenej podpory

Nahlasovanie a evidencia servisných zásahov

GLPI – systém

Evidencia chýb a riešení problémov

BUGS – systém

pôvodnú stránku nájdete tu…