webdesign & webdeveloping, grafické a počítačové služby

pôvodnú stránku nájdete tu…

Kontakt:

YARD STUDIO s.r.o.

Jaroslav Huba
mobil: +421 903 500 083
email: hubajaro@gmail.com
www.facebook.com/yardstudio
http://sk.linkedin.com/in/hubajaro
JABBER:hubajaro@gmail.com
GOOGLE-TALK:hubajaro@gmail.com
ICQ:39752268
SKYPE:YARD2004

Podpora:

varianta I.

Support servisná podpora na diaľku

Stiahnite si súbor exe, uložte na plochu a spustite.
Po spustení mi nadiktujte ID a PSW

Návod na spustenie programu TeamViewer nájdete tu

varianta II.

Support AnyDesk

Náhlasovanie a evidencia servisných zásahov

GLPI – systém

Evidencia chýb a riešení problémov

BUGS – systém